Manwë B litter

 

Individual pics / stack 5th weekstack 8th week

week 1 / week 2 / week 3 / week 4 / week 5 / week 6 / *week 7 /  week 8

 

more pics - Manwë B litter - 7th week - part I. + part II.

 

43th day

day 43.01

day 43.02 day 43.03

 

44th day

day 44.01

day 44.02 day 44.03

day 44.04

day 44.05 day 44.06 day 44.08

Bititi + Bhekisisa + Badiri

day 44.09 day 44.10 day 44.12

Babukar + Badrani + Bakiri

day 44.13

Bassey 

 

45th day

day 45.01

day 45.02 day 45.03

day 45.05

day 45.04

day 45.06

 

46th day

day 46.01

Bhekisisa

day 46.02 day 46.03

Bakiri + Badrani 

day 46.04

Bhekisisa

day 46.05

Bassey 

day 46.06 day 46.07

 

47th day

day 47.01

day 47.02 day 47.03

day 47.04

day 47.05

 

48th day

day 48.01

day 48.02

day 48.03

Spice se opaluje :-) 

 

 

BACK